ارزش‌ها و اهداف سازمانی

ارزش‌های سازمان:

 • توسعه تکنولوژی مبتنی بر نوآوری
 • وفاداری، مشتری محوری، درستکاری و اخلاق‌مداری
 • نگرش ایمنی، سلامت و احترام به محیط زیست
 • ارتقاء رضایتمندی ذی‌نفعان در ابعاد مختلف درون و برون سازمانی
 • تاکید بر اصول شایسته‌گزینی و شایسته سالاری
 • استقرار نظام شفافیت در حوزه‌های فرآیندی، عملیاتی و مالی مبتنی بر قوانین جاری، عرفی و تخصصی
 • توسعه نظام مشارکت‌ها و پیشنهادات فکری مبتنی بر خرد جمعی و حرفه‌ای گرایی و روحیه کار تیمی
 • تدوین نقشه راه و ارتقاء و ثبت ارزش‌ها و دارایی‌های ناملموس سازمان (برند، وفارداری ذی‌نفعان، مسئولیت اجتماعی، دانش و …)
 • ایجاد جایگاه مناسب به عنوان سازمان اقتصادی متعهد جهت جذب سرمایه‌های کلان و تبدیل آن به ارزش‌های ملی (اشتغال، تولید دانش، توسعه صادرات و …)

اهداف سازمانی:

 • ارتقاء رضایتمندی و وفاداری ذی‌نفعان
 • توسعه سرمایه‌گذاری و شراکت‌های داخلی و خارجی
 • دستیابی روز افزون به کیفیت، نوآوری و کارآفرینی
 • دستیابی به سازمانی یادگیرنده
 • توسعه زنجیره‌ ارزش با صیانت از محیط زیست
 • کارآفرینی و حمایت از قشر جوان و تحصیل کرده
 • تامین نیازهای صنایع کلیدی کشور
 • افزایش سهم بازار در حوزه‌های مختلف پتروشیمی و صنایع شیمیایی
 • تدوین دانش فنی و فناوری تولید و ساخت
 • توسعه کمی و کیفی در همه حوزه‌های فعالیت
۵/۵ - (۱ امتیاز)