۱۴۰۳-۰۴-۰۹

ارزش معاملات بورس انرژی در یک قدمی صعود به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال

ارزش معاملات ثبت شده در بورس انرژی ایران ظرف بازه هفتگی منتهی به روز معاملاتی چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه بالغ بر ۹۹ هزار میلیارد ریال شد؛ این درحالی بود که ظرف هفته قبل منتهی به روز چهارشنبه شانزدهم خرداد ماه رکورد فروش ۴۶ هزار میلیارد ریالی در این بازار به ثبت رسیده بود و به این ترتیب طی هفته اخیر ارزش معاملات انجام شده در این بازار جهشی ۱۱۳ درصدی را به ثبت رساند.