۱۴۰۳-۰۳-۳۰

نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی سال ۱۴۰۲ از دیدگاه بانک مرکزی، رشد اقتصادی بر دوش بخش‌های خدمات و نفت

محاسبات بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی سال 1402 با احتساب نفت 4.5 درصد و بدون احتساب این بخش 3.6 درصد بوده است.