۱۴۰۲-۰۹-۲۷

تدوین استانداردهای انبارش و انتقال گوگرد در پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

رئیس گروه مهندسی فرآیند معاونت مهندسی وزارت نفت با اشاره به تدوین استانداردهای کیفی انبارش و انتقال گوگرد در شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد سرخس، گفت: بیشترین حجم گوگرد تولیدی در سطح پالایشگاه‌های گاز کشور در شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد تولید می‌شود.